Geld lenen kost geld
voordelige lening afsluiten

BKR lening afsluiten BKR lening afsluiten

BKR lening afsluiten

Geld lenen

Advertenties Advertenties

BKR lening afsluitenBKR lening afsluiten


Kenmerken van BKR lening afsluiten

Er kunnen met een aantal zaken rekening worden gehouden als er een lening wordt aangevraagd of als er al een kredietfaciliteit is afgegeven waardoor er een negatieve BKR codering is ontstaan. Deze factoren zullen hieronder nader worden toegelicht.

  • Een lening dat wordt afgesloten blijft gedurende een lange periode geregistreerd staan bij het bkr en zal pas vijf jaar na aflossing van de lening uit het systeem geschoond worden.
  • De volgende gegevens worden door het BKR geregistreerd: persoonsgegevens, ingangsdatum lening, bedrag van de lening, soort lening, de beoogde aflossingsdatum, de daadwerkelijke datum van laatste aflossing dus van beŽindiging van de lening en eventuele bijzondere kenmerken van lening.
  • Achterstanden in betaling zijn dus ook nog zichtbaar tot vijf jaar na aflossing van een krediet en kan dus eventueel tot moeilijkheden leiden bij het afsluiten van een nieuwe lening.
  • Het is mogelijk voor alle personen om inzage te krijgen in hun eigen geregistreerde gegevens bij het BKR. Zo kan nagegaan worden als er door een kredietverstrekker een lening geweigerd wordt of de gegevens wel kloppen zoals deze geregistreerd staan.
  • Als blijkt dat er onjuiste gegevens staan vermeld dan kan via de oorspronkelijke kredietverstrekker die de gegevens heeft laten registreren verzocht worden om de gegevens te corrigeren.
  • Bij een negatieve BKR notering kan er door de reguliere geldverstrekkers geweigerd worden om een lening te verstrekken en zal er naar andere mogelijkheden gezocht moeten worden.

Er zijn diverse mogelijkheden om een lening af te sluiten zonder dat de negatieve codering bij het BKR daar invloed op heeft. Nadeel van het afsluiten van een lening zonder het controleren van de gegevens bij het BKR is dat er vaker minder gunstige voorwaarden aan zijn verbonden dan bij een reguliere kredietverstrekker. Een van de minder gunstige voorwaarden kan zijn dat het rentepercentage aanzienlijk hoger kan liggen dan bij een reguliere kredietverstrekker.

Bovendien is het de vraag of het raadzaam is een nieuwe lening af te sluiten als er sprake is van een betalingsachterstand voor een andere lening. Wanneer u op een gegeven moment geld nodig heeft voor het aanschaffen van een product of een verbouwing en u zelf de financiŽle ruimte niet heeft, dan kunt u overwegen een lening te nemen. Alle geregistreerde kredietverstrekkers moeten zich conform de richtlijnen gedragen en dit betekent dat ze verplicht zijn om bij het verlenen van een lening, tussen Ä 500 en Ä 125.000 met een looptijd van minimaal drie maanden, de persoonsgegevens en kredietgegevens aan het BKR te verstrekken.

Daarnaast zijn deze geldverstrekkers verplicht om als er betalingsachterstanden betreffende de aflossing van leningen optreden, dit aan het BKR te melden. Ook wanneer deze achterstanden alsnog betaald worden, als leningen geheel worden afgelost en wanneer er problemen zoals onregelmatigheden, pogingen tot oplichting en ander wangedrag optreden, moeten geldverstrekkers conform de regels het BKR hierover informeren. Op het moment dat u bij een geregistreerde geldverstrekker of bank een lening aanvraagt, dan zal deze geldverstrekker op basis van een aantal met name financiŽle gegevens beslissen of u een lening krijgt en welk bedrag men u maximaal wil lenen. Een kredietgever zal enerzijds uw kredietwaardigheid bepalen aan de hand van uw inkomen, uw vaste financiŽle verplichtingen en persoonlijke situatie. De reden waarom u een BKR lening aanvraagt is vaak niet van belang voor de kredietverstrekker. Daarnaast men ook een BKR-toetsing doen, dat wil zeggen het BKR-register raadplegen. Hierdoor krijgt de geldverstrekker een overzicht van leningen die u heeft en had, maar ook inzicht in hoe u altijd heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen die voortvloeien uit de leningen . Op basis van al deze gegevens zal niet het BKR, maar de geldverstrekker zelf beoordelen of hij u een lening wil verschaffen.


Goedkope lening aanvragen

Financieel warenhuis

BKR lening afsluiten

disclaimer - privacy statement - links - prospectussen - (c) copyright 2008 - 2018, www.leningafsluiten.biz - alle rechten voorbehouden.